logo

Bizning mustaqil davlatimiz rivojlanish yo’lidan bormoqda. Bizning ilk muvaffaqqiyatlarimizdan biri – iqtisodiyotimiz uchun mutlaqo yangi soha, avtomobilsozlik sohasining tug’ilishi bo’ldi.

O'zbekiston respublikasi prezidenti
Islom Karimov
tepaga