Сменить цвет
Изменить размер
Экранный диктор

“Ўзавтосаноат" АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналар жамоат фондига бир миллиард сўмдан ортиқ маблағни ўтказдилар