Bo’lib o’tgan Women’s Board sessiyasi o’rta maxsus ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratdi.Chunki, ta’lim jamiyat taraqqiyotining asosidir.