Bugungi kunda ishlab chiqarish sohasiga zamonaviy innovatsion texnologiyalar, yangicha yondashuvlar joriy etilmoqda.