O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon avtomobilsozlik sanoati o'z kuchlarini birlashtirib, "Turkiy avtomobilsozlik" loyihasini amalga oshirishmoqda