Сменить цвет
Изменить размер
Экранный диктор

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda avtomobil sanoatini boshqarishni takomillashtirish hamda jadal rivozhlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi Qarori imzolandi