logo

Tashkilotlarga taqdim etiladigan hisobotlar ro'yxati

Kompaniya keng miqiyosda boshqa tashkilotlar bilan o'z faoliyatini hisobotlar ko'rinishida muntazam taqdim etadi. Tashkilotlarga taqdim etiladigan hisobotlar ro'yhati qoyidagilardan iborat.

 

Tashkilot nomi Ma'lumot Taqdim etish muddati
Dаvlаt stаtistikа qo‘mitаsi 1 Mehnat shakli Har chorakda
Dаvlаt stаtistikа qo‘mitаsi 2 hizmat shakli Har chorakda
Dаvlаt stаtistikа qo‘mitаsi 1 moliya shakli Har chorakda

Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni

rivojlantirish davlat qo'mitasi

 BD shakli Har chorakda
Davlat soliq qo'mitasi Hisobot balansi - №1 shakli Har chorakda
Davlat soliq qo'mitasi Mliyaviy ko`rsatkichlar hisoboti - №2 shakli Har chorakda
Davlat soliq qo'mitasi Pul oqimi hisoboti - №4 shakli
Har yil
Davlat soliq qo'mitasi Shaxsiy kapital hisoboti - №5 shakli Har yil
Davlat soliq qo'mitasi Faoliyati bo`yicha ma`lumot Har chorakda
Markaziy bank  Tarmoq jamlama balansi Har chorakda
Davlat statistika qo`mitasi  Transport vositasi Har yil
Davlat statistika qo`mitasi  Yoqilg`i shakli Har yil
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va
kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi 
 NISUZ sistemasiga hisobot kiritish Har chorakda
O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi Yuristlar bo`yicha ma`lumot Yarim yillikda
O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar,
investitsiyalar va savdo vazirligi 
Investitsiyon loyihalar bo`yicha ma`lumot Har oy
Vazirlar mahkamasi Investitsiyon loyihalar bo`yicha ma`lumot Har oy
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligi Investitsiyon loyihalar bo`yicha ma`lumot Har oy

tepaga