Сменить цвет
Изменить размер
Экранный диктор

Qimmatli qog'ozlar emissiyasi bayoni

“O‘ZAVTOSANOAT” AJ TOMONIDAN CHIQARILGAN AKSIYALAR XAQIDA MAʼLUMOT

Sana

Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartib raqam

Chqarilishdagi aksiyalar soni

Aksiyalarning nominal qiymati

Aksiyalar chiqarilishining umuiy xajmi

Chiqarilgan aksiyalar turi

1.

21.04.2015

Р0746-5

558 800 745 808

1,00

558 800 745 808,00

Egasining nomi yozilgan, xujjatsiz (naqdsiz) shakldagi, oddiy aksiyalar

2.

08.07.2015

Р0746-6

185 496 760 281

1,00

185 496 760 281,00

3.

09.10.2015

Р0746-7

10 438 544 932

1,00

10 438 544 932,00

4.

08.09.2017

Р0746-8

128 750 617 299

1,00

128 750 617 299,00

5.

22.06.2018

Р0746-9

529 945 127 004

1,00

529 945 127 004,00

6.

28.12.2018

Р0746-10

117 324 540 670

1,00

117 324 540 670,00

7.

06.11.2019

Р0746-11

29 550 128 251

1,00

29 550 128 251,00

8.

16.04.2021

Р0746-12

328 299 944 941

1,00

328 299 944 941,00

9.

27.06.2022

Р0746-13

10 372 379 824

1,00

10 372 379 824,00

"O'zavtosanoat" AJ emissiya bayoni