Asosiy ko'rsatkichlar

"O‘zavtosanoat" AJning asosiy faoliyat ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumot

Ko‘rsatkichlar O‘lchov birligi 2016 y. 2017 y. 2018 y. 2019 y. 2020 y. 2021 y. 2022 y. 2023 y.
(6 oy)
Tarkibdagi korxonalar soni dona 76 77 73 75 74 72 72 56
shu jumladan sanoat korxonalari dona 35 35 33 31 33 34 34 23
Ishlab chiqarish hajmi mlrd.so‘m 4 222 10 792 26 821 33 534 34 052 31 185 49 480 24 937
O‘sish sur’ati foiz 50,8 167,1 172,5 122,0 95,8 89,1 144,5 112,5
Asosiy ishlab chiqarish mahsulot turlari:                  
Yengil avtomobillar ming dona 88,2 140,2 220,7 271,1 280,1 235,8 327,6 161,5
Avtobuslar dona 908 1 057 949 1 534 642 1 002 1 357 328
Yuk avtomobillari dona 3 517 3 743 4 237 5 320 4 163 4 462 4 094 917
Kuch agregatlari ming dona 44,1 91,6 158,8 200,6 222,4 160,4 225,4 105,6
Halq iste’mol mahsulotlari hajmi mlrd.so‘m 2 389 6 686 18 442 24 251 23 286 20 440 33 604 18 300
O‘sish sur’ati foiz 46,4 156,4 191,1 131,5 96,0 85,9 144,8 115,2