“AgrotechKlaster” : xalqaro hamkorlik aloqalari kengaymoqda.