AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARISHDA MAKSIMAL YUQORI KO‘RSATKICHLARGA ERISHISH MAQSADI QO'YILDI