Toshkent politexnika muzeyida Ikkinchi Xalqaro fan festivali «NAUKA 0+» bo’lib o’tdi.