2021 YIL

 

“O‘ZAVTOSANOAT” AJNING YAGONA AKSIYADORI TOMONDAN 2021 YILDA QABUL QILINGAN QARORLAR

Qaror qabul qilingan sana

Kun tartibidagi masalalar

09.02.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida.

26.02.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJning kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2020 yil 3-chorak yakunlari bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish

01.03.2021

1

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktyabridagi PF-6096 sonli Farmoni asosida “O‘zavtosanoat” AJ Ustaviga o‘zgartirish kiritish va Ustavni yangi tahrirda qabul qilish to‘g‘risida.

2

Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish orqali “O‘zavtosanoat” AJ ustav fondi miqdorini ko‘paytirish to‘g‘risida.

3

Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish to‘g‘risidagi Qarorni tasdiqlash.

30.06.2021 (10.07.2021 subb)

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2020 yil yakuni bo‘yicha bajarilgan ishlar yuzasidan hisobotini tinglash.

2

Kuzatuv kengashining 2021-2022 yillarga mo‘ljallangan ish rejasini ko‘rib chiqish.

3

“O‘zavtosanoat” AJning 2020 yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni yuzasidan boshqaruv raisining hisobotini tasdiqlash, shu jumladan Kompaniya rivojlanish strategiyasi ijrosini ko‘rib chiqish.

4

O‘zavtosanoat” AJning 2020 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha Taftish komissiyasining hisobotini ko‘rib chiqish.

5

“O‘zavtosanoat” AJning 2020 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha auditorlik tekshiruvi xulosasini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil yakuni bo‘yicha faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish bo‘yicha tashqi auditorlik tashkilotini tayinlash, u bilan shartnoma tuzish va uning xizmatlari uchun to‘lanadigan xizmat xaqqining chegarasini belgilash.

6

“O‘zavtosanoat” AJning 2020 yil uchun yillik buxgalteriya balansi, daromad va xarajatlar hisobini ko‘rib chiqish. 2020 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydani taqsimlash, dividendlarni to‘lash shakli va muddatlarini belgilash.

7

 “O‘zavtosanoat” AJ boshqaruv a'zolarining vakolatlarini uzaytirish to‘g‘risida.

8

“O‘zavtosanoat” AJning kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2020 yil 4-chorak yakuni bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish.

9

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

10

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tarkibdagi taftish komissiyasi a'zolarini tasdiqlash.

11

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tarkibdagi Kuzatuv kengashi a'zolarini  tasdiqlash.

12

2020 yil uchun SMK (samaradorlik muhim ko‘rsatkichlari), SYK (samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi) ko‘rsatkichlari va foizlarining  to‘g‘ri hisoblanganligini tekshirish bo‘yicha auditorlik tashkilotining hisobotini tinglash.

13

Emitentning 2020 yil uchun yillik hisobotini tasdiqlash

15.11.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJ Ustavini yangi tahrirda qabul qilish to‘g‘risida.

30.11.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJning kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2021 yil I chorak va I yarim yillik yakunlari bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish

3.12.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini tasdiqlash

2

“O‘zavtosanoat” AJ taftish komissiyasi a'zolarini tasdiqlash

3

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil uchun ishlab chiqilgan Biznes-rejasini tasdiqlash to‘g‘risida

4

Jamiyatning 2021-2023 yillar uchun ishlab chiqilgan Biznes-rejasini tasdiqlash to‘g‘risida

17.12.2021

1

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida

 

 

“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 73-moddasiga muvofiq, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining bayonnomasi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi yopilganidan keyin o‘n kundan kechiktirmay tuziladi. Shunga binoan qaror qabul qilingan sana va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi (yagona aksiyador qarori) bayonnomasini rasmiylashtirish sanasi farqlanishi mumkin.