Bir xodim tarixi: Azamov Shavkatjon - muhandislikdan rahbarlikkacha