Muvaffaqiyatli karyera qurish uchun oliy o'quv yurtida tizimli ravishda olingan bilimlar zarur.