Yangi avtomobillar uchun oyna ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.