AVTOOYNA KORXONASI: QORONG'I OYNALAR ISHLAB CHIQARISH O'ZLASHTIRILDI