Сменить цвет
Изменить размер
Экранный диктор

2022 YIL

“O‘ZAVTOSANOAT” AJNING YAGONA AKSIYADORI TOMONDAN 2022 YILDA QABUL QILINGAN QARORLAR

Qaror qabul qilingan sana

Kun tartibdagi masalalar

 

16.02.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida.

 

04.03.2022

1

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 sentyabrdagi 569-G‘-son farmoyishi va O‘zbekiston Respublikasi Davtal aktivlarini boshqarish agentligining 2021 yil 27 oktyabrdagi 120k-PO-son buyrug‘i aosoida qo‘shimcha aksiyalar chiqrish orqali “O‘zavtosanoat” AJ ustav fondi miqdorini ko‘paytirish to‘g‘risida.

 

26.04.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi va taqtish komissiyasi a'zolariga 2021 yil 3 chorak yakuni bo‘yicha muvofiq puli berish bo‘yicha qaror qabul qilish to‘g‘risida.

 

30.04.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJning ichki korporativ xujjatlarini yangi taxrirda tasdiqlash to‘g‘risida.

 

2

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

16.05.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ boshqaruv raisining iqtisodiyot masalalari bo‘yicha o‘rinbosari lavozimini Transformasiya va moliyaviy masalalari bo‘yicha boshqaruv raisi birinchi o‘rinbosari lavozimiga o‘zgartirish to‘g‘risida

 

2

“O‘zavtosanoat” AJ kuzatuv kengashi a'zolarini yangi tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

01.06..2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

13.06.2022

1

“Qo‘shimcha aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risida”gi Qarorni tasdiqlash.

 

29.06.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021 yil yakuni bo‘yicha bajarilgan ishlar yuzasidan hisobotini tinglash.

 

2

Kuzatuv kengashining 2022-2023 yillarga mo‘ljallangan ish rejasini ko‘rib chiqish.

 

3

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni yuzasidan boshqaruv raisining hisobotini tasdiqlash, shu jumladan Kompaniya rivojlanish strategiyasi ijrosini ko‘rib chiqish.

 

4

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha Taftish komissiyasining hisobotini ko‘rib chiqish.

 

5

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha auditorlik tekshiruvi xulosasini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning 2022 yil yakuni bo‘yicha faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish bo‘yicha tashqi auditorlik tashkilotini tayinlash, u bilan shartnoma tuzish va uning xizmatlari uchun to‘lanadigan xizmat xaqqining chegarasini belgilash.

 

6

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil uchun yillik buxgalteriya balansi, daromad va xarajatlar hisobotini ko‘rib chiqish. Taqsimlanmagan foydani, shu jumladan 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydani taqsimlash, dividendlarni to‘lash shakli va muddatlarini belgilash.

 

7

“O‘zavtosanoat” AJ boshqaruv raisining iqtisodiyot masalalari bo‘yicha o‘rinbosari lavozimini Transformasiya va moliyaviy masalalari bo‘yicha boshqaruv raisi birinchi o‘rinbosari lavozimiga o‘zgartirish to‘g‘risida

 

2

“O‘zavtosanoat” AJ kuzatuv kengashi a'zolarini yangi tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

01.06..2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

13.06.2022

1

“Qo‘shimcha aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risida”gi Qarorni tasdiqlash.

 

29.06.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2021 yil yakuni bo‘yicha bajarilgan ishlar yuzasidan hisobotini tinglash.

 

2

Kuzatuv kengashining 2022-2023 yillarga mo‘ljallangan ish rejasini ko‘rib chiqish.

 

3

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni yuzasidan boshqaruv raisining hisobotini tasdiqlash, shu jumladan Kompaniya rivojlanish strategiyasi ijrosini ko‘rib chiqish.

 

4

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha Taftish komissiyasining hisobotini ko‘rib chiqish.

 

5

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha auditorlik tekshiruvi xulosasini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning 2022 yil yakuni bo‘yicha faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish bo‘yicha tashqi auditorlik tashkilotini tayinlash, u bilan shartnoma tuzish va uning xizmatlari uchun to‘lanadigan xizmat xaqqining chegarasini belgilash.

 

6

“O‘zavtosanoat” AJning 2021 yil uchun yillik buxgalteriya balansi, daromad va xarajatlar hisobotini ko‘rib chiqish. Taqsimlanmagan foydani, shu jumladan 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydani taqsimlash, dividendlarni to‘lash shakli va muddatlarini belgilash.

 

7

“O‘zavtosanoat” AJ boshqaruv raisi va a'zolarining vakolatlarini uzaytirish to‘g‘risida.

 

8

2021 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2021 yil 4-chorak yakuni bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish.

 

9

“O‘zavtosanoat” AJ taftish komissiyasini bekor qilish.

 

10

“O‘zavtosanoat” AJning yangi tarkibdagi Kuzatuv kengashi a'zolarini  tasdiqlash.

 

11

2021 yil uchun SMK (samaradorlik muhim ko‘rsatkichlari), SYK (samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi) va foizlarining  to‘g‘ri hisoblanganligini tekshirish bo‘yicha auditorlik tashkilotining hisobotini tinglash.

 

12

Emitentning 2021 yil uchun yillik hisobotini va uning affilangan shahslarni ro‘yhatini tasdiqlash.

 

04.07.2022

1

“UzAuto Motors” AJ va “UzAuto Motors Powertrain” AJlarning Credit Suisse AG (Shveysariya) va Raiffeisen Bank International AG (Avstriya) moliyaviy tashkilotlaridan olinayotgan kredit mablag‘lariga “O‘zavtosanoat” AJ tomonidan kafillik berish va kafillik bo‘yicha affillangan shaxslar bilan tuziladigan yirik bitimni dastlabki tarzda tasdiqlanishi to‘g‘risida

 

12.09.2022

1

“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining yangi tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida.

 

 

 

“Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 73-moddasiga muvofiq, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining bayonnomasi aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi yopilganidan keyin o‘n kundan kechiktirmay tuziladi. Shunga binoan qaror qabul qilingan sana va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi (yagona aksiyador qarori) bayonnomasini rasmiylashtirish sanasi farqlanishi mumkin.