1991-yil 18-noyabr kuni – O'zbekiston Respublikasining "Davlat bayrog'i to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi.