“GM Uzbekistan” AJda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yangi bosqichga ko‘tariladi