Qishloq xo‘jaligi mashinasozligi klasterini rivojlantirish rejalari taqdim qilindi