2019 YIL UCHUN

“O‘ZAVTOSANOAT” AJNING YAGONA AJSIYaDORI TOMONDAN 2019 YILDA QABUL QILINGAN QARORLAR

Sana

Kun tartibidagi masalalar

25.01.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash

31.01.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJ ijro apparati tashkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlash.

31.01.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJning joriy xo‘jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida tuzilgan bitimlarni va "O‘zavtosanoat" AJ boshqaruv va nazorat organlarining hisoboti mazmuniga qo‘yiladigan talablarni tasdiqlash.

29.05.2019

1

"Transcomplex" MChJni ixtiyoriy ravishda tugatilishini ma'qullash to‘g‘risida."

2

"O‘zavtosanoat" AJ tomonidan ITOCHU Korporatsiyasining "Samavto" MChJning KD-qismlar uchun to‘lov majburiyatlarini bo‘yicha kafolat miqdorini oshirish to‘g‘risida.

29.06.2019

1

Kuzatuv Kengashining 2018 yildagi faoliyati natijalarini ko‘rib chiqish.

2

Kuzatuv Kengashining 2019-2020 yillarga mo‘ljallangan ish rejasini tasdiqlash.

3

2018 yil uchun biznes-reja ko‘rsatkichlari bajarilishi bo‘yicha jamiyat boshqaruvining hisobotini tasdiqlash.

4

Kompaniyaning 2018 yildagi faoliyati natijalari bo‘yicha auditorlik hisobotini qabul qilish. Auditorlik tashkilotini 2019 yil oxiriga qadar kompaniya faoliyatini majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish, uning xizmatlari uchun to‘lovning maksimal miqdori to‘g‘risida qaror qabul qilish va u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

5

Taftish komissiyasining kompaniyaning 2018 yildagi faoliyati natijalari to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash va 2018 yil 4-choragi uchun affillangan va yirik bitimlar bo‘yicha taftish komissiyasining xulosasi.

6

2018 yil uchun yillik buxgalteriya balansi, daromad va xarajatlar hisobotini tasdiqlash. 2018 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlash, dividendlarni to‘lash shakli va muddatlarini belgilash.

7

Kompaniyaning 2019 yil uchun biznes-rejasini tasdiqlash.

8

Boshqaruv a'zolari vakolatlarini uzaytirish to‘g‘risida.

9

Taftish komissiyasi a'zolarini saylash. "O‘zavtosanoat" AJ taftish komissiyasi to‘g‘risida"gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

10

"O‘zavtosanoat" AJ Kuzatuv Kengashining yangilangan tarkibini tasdiqlash

11

2019 yil 1-chorak yakuni bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlari bajarilishi bo‘yicha jamiyat boshqaruvining hisobotini tasdiqlash.

12

Taftish komissiyasining 2019 yil 1-choragida affillangan va yirik bitimlar bo‘yicha xulosasini tasdiqlash.

13

2018 yil va 2019 yil 1-chorak yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqiqish.

14

Kuzatuv Kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2018 yil va 2019 yil 1-chorak yakunlari bo‘yicha bir martalik mukofot to‘lash to‘g‘risida qaror qabul qilish.

15

Auditorlik tashkilotining KPI, IKE hisob-kitoblarini va ularni 2018 yilda amalga oshirish foizlarini tekshirish bo‘yicha professional konsalting xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi hisobotini eshitish.

16

Kompaniyaning 2018 yil va 2019 yil 1-chorak yakunlari bo‘yicha ijro organi a'zolariga mukofot to‘lash masalasini ko‘rib chiqish.

17

2019 yil yakuni bo‘yicha yagona aksyador tomonidan qaror qabul qilingunga qadar “O‘zavtosanoat” AJ joriy xo‘jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida affillangan shaxslar bilan kelgusida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ro‘yxatini tasdiqlash.

18

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.01.2017 yildagi “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi PQ-2733g‘son qaroriga muvofiq “O‘zavtosanoat” AJ faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlash holati to‘g‘risidagi yuridik yuoshqarmaning hisobotini eshitish.

19

“O‘zavtosanoat” AJ ichki audit xizmatining 2018 yil 4-choragi, 2019 yil 1-choragi bo‘yicha hisobotini eshitish.

20

"Clinis Pro" MChJ tibbiy diagnostika markazi ustav fondidagi "O‘zavtosanoat" AJga tegishli ulushning nominal qiymati bo‘yicha "O‘zavtotrayler" MChJ ustav fondiga o‘tkazilishi.

31.07.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJ ustav kapitalini jamiyat aksiyalarining umumiy sonini qisqartirish orqali kamaytirish to‘g‘risida.

2

"O‘zavtosanoat" AJ aksiyalarini chiqarish to‘g‘risidagi qarorlarga o‘zgartirishlar kiritish.

3

"O‘zavtosanoat" AJ Ustavini yangi tahrirda qabul qilish orqali o‘zgartirishlarni kiritish.

4

U.Z.Salimovni Kuzatuv kengashi a'zosi vakolatini muddatidan oldin tugatish va Kuzatuv kengashini qayta saylash to‘g‘risida.

28.08.2019

1

Kuzatuv Kengashi va taftish komissiyasi a'zolariga 2019 yil 2-chorak yakunlari bo‘yicha bir martalik mukofot to‘lash to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2

Jamiyatning 2019 yil 2-chorakdagi faoliyati natijalariga ko‘ra ijro orgapni a'zolariga mukofot to‘lash masalasini ko‘rib chiqish.

3

"O‘zavtosanoat" AJ ijro apparatini yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida.

4

"O‘zavtosanoat" AJ Ustavining yangi tahrirda tasdiqlash.

5

A.K.Shukurovning boshqaruv raisining o‘rinbosari vazifasini bajaruvchi lavozimidan muddatidan oldin ozod etish va uni “O‘zavtosanoat”AJ boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlash to‘g‘risida.

6

“O‘zavtosanoat” AJ yagona aksiyadorining ilgari qabul qilingan qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida.

14.09.2019

1

Agentlikning 07.09.2019 yildagi 699/01-17-son xatiga muvofiq Korporativ boshqaruv qoidalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida, shu jumladan:

- Osiyo taraqqiyot banki hisobotida ko‘rsatilgan korporativ boshqaruv qoidalarini amalga oshirishdagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash;

- “O‘zavtosanoat” AJning risklarni boshqarish siyosatini; Risklarni nazorat qilish qo‘mitasi to‘g‘risidagi Nizomni; “O‘zavtosanoat” AJ boshqaruv organlarining AJsiyador bilan o‘zaro hamkorlik qilish tartibini tasdiqlash;

- Risklarni nazorat qilish qo‘mitasini tashkil etish to‘g‘risida.

30.09.2019

1

“O‘zavtosanoat” AJ ustav fondini qo‘shimcha egasining nomi yozilgan oddiy AJsiyalarni chiqarish va joylashtirish orqali oshirish to‘g‘risida.

2

“O‘zavtosanoat” AJ qo‘shimcha AJsiyalarini chiqarish to‘g‘risidagi qarorni tasdiqlash.

25.11.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash.

27.11.2019

1

"O‘zavtosanoat" AJ Ijro organiga mukofot to‘lash to‘g‘risida"gi nizomni tasdiqlash.

24.12.2019

1

2019 yil 3-chorAJ yakunlari bo‘yicha Kuzatuv Kengashi a'zolari va taftish komissiyasi a'zolariga bir martalik mukofot to‘lash to‘g‘risidagi qarorni qabul qilish.

2

"O‘zavtosanoat" AJ Kuzatuv Kengashi to‘g‘risida”gi va "O‘zavtosanoat" AJ taftish komissiyasi to‘g‘risida"gi nizomlarni yangi tahrida tasdiqlash.